Zajęcia dodatkowe

W ciągu pobytu dziecka w przedszkolu w ramach zajęć dydaktycznych, jak również zabaw swobodnych  organizujemy dla naszych Motyli różnorodne formy wspierania działań twórczych. Zdolności oraz zainteresowania o charakterze czytelniczym, przyrodniczym, matematycznym, grafomotorycznym, plastycznym, dramowym, muzycznym, społecznym itp. rozwijane są poprzez zabawę w kącikach zainteresowań oraz konkursy.

Aby wspierać zainteresowania dzieci,  w godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dodatkowe. Obejmują one:

logorytmikaPONIEDZIAŁKI: Realizacja programu „Logorytmika dla smyka” – jako forma profilaktyki logopedycznej.

Program ten ma za zadanie wspomagać prawidłowy rozwój każdego dziecka. Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych mających na celu usprawnienie lub skorygowanie komunikacji językowej, a także zapobieżenie powstaniu odstępstw w tym procesie. Podczas zajęć dzieci bawią się, grają na instrumentach i ćwiczą przy muzyce – podobnie jak podczas zajęć tradycyjnej rytmiki, jednak dobór proponowanych form w trakcie zajęć logorytmicznych jest głównie nastawiony na naukę prawidłowego mówienia.

W1360_matematykaTORKI: Realizacja programu „Matematyka dla Smyka” z elementami metody „Klucz do uczenia się”.

Program ten przedstawia pojęcie matematyki i język matematyczny oraz rozwija fundamentalne rozumienie związków matematycznych. Dzieci odkrywają pojęcie liczby; uczą się myślenia o związkach pomiędzy tym, co zostało zmierzone i jednostką miary, niezbędną do mierzenia. Głównym zadaniem jest pomoc dzieciom w przyswojeniu pojęcia ilości względnej i wielkości względnej (długość, ciężar, pojemność). Naszym celem jest rozwinięcie umiejętności uogólniania oraz widzenia związków poprzez użycie mediatorów wizualnych.

[ File # csp5193832, License # 1706407 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / dip

ŚRODY: Realizacja programu „Każdy Bajtel dobrze wie, jak po śląsku godo się”.

Na zajęciach rozwijamy zainteresowania na temat regionu, w którym mieszkamy, tj, Śląsk, w tym miasto Zabrze. Program powstał z myślą o tym, aby każde dziecko wiedziało jak bogatą i ciekawą historię posiada region Śląski. Celem jest, aby każde dziecko wiedziało jaka jest kultura śląska oraz jakie są tradycje. Zachęcenie dziecka do kultywowania poznanych tradycji jest bardzo istotne, aby nie dopuścić do braku niewiedzy na temat swojego regionu.

logikaCZWARTEK: Realizacja programu Logika z wykorzystaniem metody „Klucz do uczenia się”.

Moduł „Logika” pozwala dzieciom widzieć niewidoczne strony przedmiotów, określać i porównywać ich różne cechy oraz znajdywać relacje pomiędzy grupami lub klasami przedmiotów, przy pomocy sekwencji, uogólnień i klasyfikacji. Wykorzystanie obręczy grupujących, drzew klasyfikacyjnych i diagramów Venna, jak również figur zastępczych, dostarcza modeli wizualnych pojęcia logicznego; program ten oferuje wyraźne zbliżanie się do wprowadzenia dwóch podstawowych procesów logicznych: klasyfikacji i pozycjonowania. Zapewnia wczesny, zrozumiały wstęp do tych procesów umysłowych w odpowiednio rozwijający, zachęcający i dostępny sposób.

13640_16022015_0PIĄTEK:  Realizacja programu „Mały artysta”.

Zajęcia te mają na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych i zainteresowań sztuką i architekturą. Dzieciaki mają możliwość poznawania różnorodnych technik plastycznych m.in. orgiami płaskie i przestrzenne, mandale, collage, „mokre w mokrym”. Motyle zdobywają doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej. Stosujemy różnorodne techniki plastyczne np:  rysowanie kredkami, kredą, węglem, patykiem, świecą, malowanie farbami akwarelowymi, klejowymi, plakatowymi, także mieszanymi z piaskiem, solą lub trocinami, wykonywanie wycinanek płaskich i form przestrzennych z papieru, malowanie i rysowanie na różnych rodzajach papieru (kartonie, tekturze, papierze ściernym) oraz płótnie i szkle, tworzenie kompozycji z elementów geometrycznych, gotowych szablonów (np. kalkograf) i różnorodnego materiału, w tym przyrodniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.