„THROUGH DEMOCRACY TO LITERACY”

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu realizuje projekt

„THROUGH DEMOCRACY TO LITERACY”

Dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektu Erasmus+, akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne. Partnerami projektu są nauczyciele z ISLANDII, SŁOWENII oraz HISZPANII, których gościliśmy w listopadzie w Naszej Placówce.

Najważniejszymi celami projektu pt. „Through democracy to literacy” są:

  • Rozwijanie umiejętności czytania i pisania,  kompetencji matematycznych, nauki, kultury, techniki cyfrowej i świadomości ekologicznej, a także podejmowanie rozumienia zachowań społecznych.
  • Rozwijanie zainteresowań, kreatywności, zaangażowania i motywacji dzieci do uczenia się w środowisku społeczno- przyrodniczym.

Kluczową umiejętnością w tym projekcie nie jest nauka mówienia w języku obcym, ale zrozumienie przez dzieci jak ważny i użytkowy może stać się język angielski w komunikowaniu się za pośrednictwem projektów eTwinning.

Projekt ten daje szansę nauczycielom i dzieciom na wymianę doświadczeń, metod, środków dydaktycznych, form pracy poprzez prowadzenie zajęć dla gości z krajów partnerskich projektu, a także prezentowanie warsztatu pracy i kreatywności nauczycieli pracujących w przedszkolach islandzkim, hiszpańskim i słoweńskim.

dzieci-hiszpania dzieci-islandia dzieci-polska dzieci-sc582owenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.