My Ślązacy…

Drodzy Rodzice!

Z wielką radością pragniemy poinformować Państwa, że grupa Motylków wraz z Tygryskami realizuje ogólnopolski projekt „My Ślązacy” w ramach programu eTwinning.

Projekt zakłada:

Zapoznanie z położeniem i elementami kultury Górnego i Dolnego Śląska: zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, poznanie miast partnerów. Przedstawienie charakterystycznych elementów składających się na kulturę regionu: regionalne stroje, piosenki  ludowe, legendy, kuchnie śląską oraz bogactwa naturalne  Śląska.

Cele projektu:

– Kształtowanie tożsamości regionalnej, poprzez odkrywanie elementów kultury i historii łączących dolny i Górny Śląsk

– Rozwijanie umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności za wykonywane zadania

– Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

– Nabywanie wiedzy o otaczającym je świecie społeczno-przyrodniczo-technicznym

– Umożliwianie dzieciom korzystania z prostych urządzeń i aplikacji multimedialnych

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego projektu: myslazacy.wordpress.com

Znajdują się tam zdjęcia oraz działania i aktywności związane z projektem Waszych Pociech:)

Zapraszamy!

slazacy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.